Författare: Ralf Spehling

Ordinarie årsstämma 2024

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls söndagen den 21 april 2024, kl. 16.00 på Bygdegården, 611 74 Tystberga

Protokoll 2024

Årsredovisning 2023

Kallelse, dagordning & fullmakt 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Revisionsberättelse 2023

Inkomst/utgifter 2023/2024

Verksamhetsplan 2024

Information från Nyköpings Vatten:

Tisdagen den 23:e April börjar Nyköping Vatten att högtrycksspola avloppsledningarna  i Tystberga. Efter högtrycksspolningen kommer ledningarna att filmas. Detta är ett led i Nyköping Vattens arbete med att göra underhållsplaner.

Arbetet med att spola ledningarna beräknas pågå ca 6 veckor, därefter kommer ledningarna att filmas. Efter det granskas filmen för att se var framtida åtgärder behöver göras.

  • Det här är en del i en större underhållsplan säger Richard Axelsson, arbetsledare på Nyköping Vatten.
  • Boende ska inte märka av arbetet speciellt mycket. Det som kan hända är att vid högtrycksspolningen kan vattnet i vattenlåsen tömmas och lukt kan uppstå. Om så sker se till att fylla på vatten i golvbrunnar, handfat och toaletter. Se även till att ha toalettlocken stängda under denna tid.

Begränsad framkomlighet

Arbetet med högtrycksspolningen pågår från den 23:e April och ca 6 veckor framåt. Nyköping Vattens entreprenör Foria kommer att utföra högtrycksspolningen. Nyköping Vatten filmar ledningarna i egen regi.

Under arbetets gång kan det bli vissa begränsningar i framkomligheten på gatorna .

Vid eventuella frågor kontakta
Richard Axelsson, Nyköping Vatten, 0155 457108

Sopning startar tisdag 19 mars

Tidigare än vanligt kommer gruset att sopas bort. Entreprenören börjar på tisdag i vecka 12.

tvf_sopning_9054För att det ska bli riktigt väl utfört måste vi se till att bilar, släpvagnar och båttrailers inte står parkerade längs vägarna. Respektera gällande parkeringsregler, det underlättar för vår entreprenör att komma fram med sin maskin så att vi får ett gott resultat för våra pengar. Entreprenören kommer nämligen inte att återvända och ta itu med något i efterhand.

P.S.: För bästa resultat bör alla sopa sin uppfart från grus och sand, speciellt där maskinen inte når. Ett annat tips kan vara att passa på och spara gruset i en hink till nästa vinter. Att återanvända gruset sparar pengar och är miljövänligt!

Ordinarie årsstämma 2023

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls söndagen den 16 april 2023, kl. 16.00 på Bygdegårdens dansbanan, Tyrsvägen, 611 74 Tystberga

Protokoll årsstämman 2023

Årsredovisning 2022

Kallelse, dagordning & fullmakt 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2022

Inkomst/utgifter 2022/2023

Verksamhetsplan 2023

Ordinarie föreningsstämma 2022

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls på tisdagen den 26 april 2022, kl. 19.00 på Bygdegårdens dansbanan, Tyrsvägen, 611 74 Tystberga

Protokoll årsstämman 2022

Årsredovisning 2021

Kallelse, dagordning & fullmakt 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Inkomst/utgifter 2021/2022

Verksamhetsplan 2022

Ordinarie föreningsstämma 2021

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls på måndagen den 31 maj 2021, kl. 19.00 på Bygdegårdens dansbanan, Tyrsvägen, 611 74 Tystberga

Protokoll årsstämman 2021 med bilagor

Årsredovisning 2020

Kallelse, dagordning & fullmakt 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Inkomst/utgifter 2020/2021

Stämman 2021 senareläggs

På grund av pandemin kan vi tyvärr inte genomföra vägföreningens årsmöte i april. Styrelsen väljer att senarelägga stämman och planerar att hålla ett möte utomhus före sommaren.

Vi återkomma med detaljer under våren.

Den medlem som vill ta del av årsredovisningen är välkommen att kontakta föreningens ordförande på e-post: info@tystbergavagforening.se

Vänliga hälsningar Styrelsen Tystberga vägförening

Ordinarie föreningsstämma 2020

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls onsdagen den 27 maj 2020, kl. 19.00 på utedansbanan vid Tystberga Bygdegården, 611 74 Tystberga

Stämmans protokoll 2020

TVFs utgift- och inkomststat 2020

TVFs nya stadgarna 2020

//Styrelsen Tystberga Vägförening

Sopning på gång i vecka 14/15

Tidigare än vanligt kommer gruset sopas bort. Sopning är på gång och kommer ske någon gång inom de närmsta 2 veckorna.

tvf_sopning_9054För att det ska bli riktigt gjort så måste vi se till att bilar, släpvagnar och båttrailers inte står uppställda längs vägarna. Respektera gällande parkeringsregler, det underlättar för vår entreprenör att komma fram med sin maskin så vi får ett gott resultat för våra pengar. Entreprenören kommer nämligen inte gå tillbaka och ta något i efterhand.

p.s.: Tänk även på att sopa uppfarten från grus & sand!

Vi skjuter upp Årsstämman 2020

Tystberga Vägförening samfällighets styrelse har beslutat att skjuta upp Årsstämman 2020 som skulle hållits den 25 mars.

Anledningen är förstås spridningen av Coronaviruset, som gör att vi inte bör samlas just nu. Nuvarande styrelsen arbetar vidare tills vi kan hålla vår ordinarie stämma.

Vi återkommer med nytt datum för årsmötet så snart myndigheterna ger klartecken att smittorisken är så låg att sammankomster är ofarliga.

//Styrelsen Tystberga Vägförening

 

Tystberga Vägförening samfällighets styrelse har beslutat att  Årsstämman 2020 ska hållas onsdag 27 maj på utedansbanan vid Tystberga Bygdegården klockan 19.00.

//Styrelsen Tystberga Vägförening