Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls söndagen den 16 april 2023, kl. 16.00 på Bygdegårdens dansbanan, Tyrsvägen, 611 74 Tystberga

Protokoll årsstämman 2023

Årsredovisning 2022

Kallelse, dagordning & fullmakt 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2022

Inkomst/utgifter 2022/2023

Verksamhetsplan 2023