Häckar och buskage. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Här kan du läsa om några enkla åtgärder som kan rädda liv.

Den växtlighet som hör till tomtmarken ska hållas innanför tomtgräns, annars inkräktar den på det utrymme som i de flesta fall är avsett för gångtrafiken.

____________________________________________________________________

Utfart mot gatan

Vid utfarten ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Se bild.

____________________________________________________________________

Hörntomt

Ligger din hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Se bild.

___________________________________________________________________

Tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Se bild.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,6 meter

Att tänka på vid nyplantering

Redan vid planteringstillfället kan du tänka på trädens och buskarna utveckling om några år framåt. Stora buskar och träd bör planteras minst två meter innanför tomtgränsen och häckplantor minst 60 centimeter.

Hör gärna av dig till kommunen eller till en plantskola för att få råd inför en plantering.