Vinterunderhållet utförs av:

JPB Service AB, Jesper Gustafsson

Synpunkter på vinterunderhållet framförs till Vägtillsynsmannen eller annan i styrelsen och inte till entreprenören!

Övriga kontaktuppgifter under Kontakt.