Vinterunderhållet utförs av:

Stefan & Roland Karlsson, Sulsta

Synpunkter på vinterunderhållet framförs till Vägtillsynsmannen eller annan i styrelsen och inte till entreprenören!

Övriga kontaktuppgifter under Kontakt.