Har du samlat på dig trädgårdsavfall där hemma?

Då kan du köra det till återvinningscentralerna vid Björshults avfallsanläggning och Lennings väg i Nyköping.

Du kan också nyttja det obemannde mellanlagret för trädgårdsavfall vid Tystberga. Mellanlagret håller öppet från april till november.

Dessa är endast för trädgårdsavfall, ris, klipp och liknande. Karta till tippen finner du här