Har du samlat på dig trädgårdsavfall där hemma?

Då kan använda det obemannade mellanlagret för trädgårdsavfall vid Tystberga. Mellanlagret håller öppet från 1 april till 30 november.

Du kan även köra det till återvinningscentralerna vid Björshults avfallsanläggning och trädgårdstippen på Brandholmen i Nyköping med infart från Idrottsvägen.

Anläggningarna i Tystberga och på Brandholmen är endast för trädgårdsavfall.