Följande uppgifter vill vi att ni lämnar vid adress/fastighetsbyte i Tystberga vägförenings ansvarsområde:

Skickas i ett mail till styrelsen

Fastighetsbeteckning
Nuvarande Ägare
Telefonnummer, nuvarande
Mobilnummer, nuvarande
Blivande Ägare
Gatuadress
Postnummer + Ort
Mobilnummer, blivande

Försäljningsdatum: (ÅÅÅÅ-MM-DD)

E-mail-adress

Övriga upplysningar