Funktionärer i Tystberga vägförening under 2024, valda av stämmorna 2023 och 2024.

Styrelse: bostad, funktion under 2024, vald som ledamot t.o.m. år, telefon
Erland Frick, Rönnvägen 2, Ordförande, 2024, 072-720 03 07
Solveig Carlsson, Stora Ekeby 2, Kassör, 2025, 070-816 89 39
Anna Gezelius, Villavägen 19, Sekreterare, 2024, 076-818 69 36
Andrea Von Numers, Källvägen 5, Ledamot, 2025, 070-272 52 79
Johan Bergström, Villavägen 2, Ledamot, 2024, 076-949 81 66
Georgios Kokolatos, Backavägen 2, Suppleant, 2025, 070-265 97 47
Göran Nilsson, Källvägen 5, Vägtillsynsman, Suppleant, 2024, 073-958 49 47

Revisorer: Ordinarie/suppleant, vald t.o.m. år
Magnus Leivik, Stockholmsvägen 9, Ordinarie, 2024
Cenela Chramer, Skogsvägen 6, Ordinarie, 2025
Linn Wahlberg, Skogsvägen 11, Suppleant, 2024

Valberedning: bostad, funktion, vald för år, telefon
Jörgen Hansson, Ekvägen 8, Ledamot, 2025, 073-121 43 49
Mattias Vesterström, Stockholmsvägen 13A, Suppleant, 2025, 079-075 52 93