Funktionärer i Tystberga vägförening under 2019, valda av stämmorna 2018 eller 2019 (samt extramötet 2 oktober 2019).

Styrelse: Funktion under 2019, Vald som ledamot t.o.m. år, Tfn. bostad
Johnny Larsson, Backavägen 3, Ordförande, 2020, 073-203 62 08
Ann-Katrin Stromberg, Lindvägen 4, Sekreterare, 2020, 073-679 29 78
Solveig Carlsson, Stora Ekeby 3, Kassör, 2019, 070-816 89 39
Ida Lindell, Backavägen 16, Ledamot Vinterunderhåll, 2019, 073-020 62 03
Erland Frick, Rönnvägen 2, Ledamot, 2020, 072-720 03 07
Joakim Lundqvist, Knektvägen 2, Suppleant, 2019, 070-781 54 40
Roland Caftemo, Floravägen 4, Suppleant, 2020, 070-480 84 68

Revisorer: Ordinarie/suppleant, Vald t.o.m. år
Magnus Leivik, Stockholmsvägen 9, Ordinarie, 2019
Therese Vargstedt, Källvägen 16, Ordinarie, 2020
Hans Bingskog, Pilvägen 3, Suppleant, 2020

Valberedning: Funktion, Vald för år, Tfn. bostad
Ralf Spehling, Villavägen 7, Ledamot, 2019, 0155-28 24 55
Imre Botos, Källvägen 14, Suppleant, 2019, 070-636 51 08