Funktionärer i Tystberga vägförening under 2020, valda av stämmorna 2019 och 2020.

Styrelse: bostad, funktion under 2020, vald som ledamot t.o.m. år, telefon
Johnny Larsson, Backavägen 3, Ordförande, 2020, 073-203 62 08
Solveig Carlsson, Stora Ekeby 2, Kassör, 2021, 070-816 89 39
Erland Frick, Rönnvägen 2, Sekreterare, 2020, 072-720 03 07
Roland Caftemo, Floravägen 4, Vägtillsynsman , 2021, 070-480 84 68
Tomas Jansson, Vintervägen 14, Ledamot, 2020, 073-666 39 70
Kent Westerberg, Björkvägen 14, Suppleant, 2021, 070-578 67 70
Fredrik Skogkvist, Stationsvägen 30, Suppleant, 2020, 070-268 11 10

Revisorer: Ordinarie/suppleant, vald t.o.m. år
Magnus Leivik, Stockholmsvägen 9, Ordinarie, 2021
Mats Lundberg, Källvägen 18, Suppleant, 2020

Valberedning: bostad, funktion, vald för år, telefon
Ralf Spehling, Villavägen 7, Ledamot, 2020, 0155-28 24 55
Imre Botos, Källvägen 14, Suppleant, 2020, 070-636 51 08