Funktionärer i Tystberga vägförening under 2023, valda av stämmorna 2022 och 2023.

Styrelse: bostad, funktion under 2022, vald som ledamot t.o.m. år, telefon
Erland Frick, Rönnvägen 2, Ordförande, 2024, 072-720 03 07
Solveig Carlsson, Stora Ekeby 2, Kassör, 2023, 070-816 89 39
Andrea Karlsson, Källvägen 5, Ledamot, 2023, 070-272 52 79
Johan Bergström, Villavägen 2, Ledamot, 2024, 076-949 81 66
Jörgen Hansson, Ekvägen 8, Vägtillsynsman, 2024, 073-121 43 49
Linda Allerth, Lärkvägen 10, Suppleant, 2024, 070-956 96 19
Bettina Sökare, Skogsvägen 11, Sekreterare, Suppleant, 2023, –

Revisorer: Ordinarie/suppleant, vald t.o.m. år
Magnus Leivik, Stockholmsvägen 9, Ordinarie, 2024
Nevena Stepanovic Zivkovic, Stockholmsvägen 11, Ordinarie, 2023
Cenela Chramer, Skogsvägen 6, Suppleant, 2023

Valberedning: bostad, funktion, vald för år, telefon
Imre Botos, Källvägen 14, Suppleant, 2023, 070-636 51 08
Ralf Spehling, Villavägen 7, Ledamot, 2023, 070-268 99 60