Funktionärer i Tystberga vägförening under 2022, valda av stämmorna 2021 och 2022.

Styrelse: bostad, funktion under 2022, vald som ledamot t.o.m. år, telefon
Johnny Larsson, Backavägen 3, Ordförande, 2022, 073-203 62 08
Solveig Carlsson, Stora Ekeby 2, Kassör, 2023, 070-816 89 39
Andrea Karlsson, Källvägen 5, Sekreterare, 2023, 070-272 52 79
Tomas Jansson, Vintervägen 14, Ledamot, 2022, 073-666 39 70
Erland Frick, Rönnvägen 2, Vägtillsynsman, 2022, 072-720 03 07
Johan Bergström, Villavägen 2, Suppleant, 2023, 076-949 81 66
Fredrik Skogkvist, Stationsvägen 30, Suppleant, 2022, 070-268 11 10

Revisorer: Ordinarie/suppleant, vald t.o.m. år
Magnus Leivik, Stockholmsvägen 9, Ordinarie, 2022
Nevena Stepanovic Zivkovic, Stockholmsvägen 11, Ordinarie, 2023
Cenela Chramer, Skogsvägen 6, Suppleant, 2022

Valberedning: bostad, funktion, vald för år, telefon
Imre Botos, Källvägen 14, Ledamot, 2022, 070-636 51 08
Ralf Spehling, Villavägen 7, Suppleant, 2022, 0155-28 24 55