Tisdagen den 23:e April börjar Nyköping Vatten att högtrycksspola avloppsledningarna  i Tystberga. Efter högtrycksspolningen kommer ledningarna att filmas. Detta är ett led i Nyköping Vattens arbete med att göra underhållsplaner.

Arbetet med att spola ledningarna beräknas pågå ca 6 veckor, därefter kommer ledningarna att filmas. Efter det granskas filmen för att se var framtida åtgärder behöver göras.

  • Det här är en del i en större underhållsplan säger Richard Axelsson, arbetsledare på Nyköping Vatten.
  • Boende ska inte märka av arbetet speciellt mycket. Det som kan hända är att vid högtrycksspolningen kan vattnet i vattenlåsen tömmas och lukt kan uppstå. Om så sker se till att fylla på vatten i golvbrunnar, handfat och toaletter. Se även till att ha toalettlocken stängda under denna tid.

Begränsad framkomlighet

Arbetet med högtrycksspolningen pågår från den 23:e April och ca 6 veckor framåt. Nyköping Vattens entreprenör Foria kommer att utföra högtrycksspolningen. Nyköping Vatten filmar ledningarna i egen regi.

Under arbetets gång kan det bli vissa begränsningar i framkomligheten på gatorna .

Vid eventuella frågor kontakta
Richard Axelsson, Nyköping Vatten, 0155 457108