Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hölls söndagen den 21 april 2024, kl. 16.00 på Bygdegården, 611 74 Tystberga

Protokoll 2024

Årsredovisning 2023

Kallelse, dagordning & fullmakt 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Revisionsberättelse 2023

Inkomst/utgifter 2023/2024

Verksamhetsplan 2024