Sedan 1 Juni har TVSF anlitat en ny entreprenör – Svevia – för sommarunderhållet såsom gräsklippning och tömning av hundlatrinerna (en gång i veckan).