Föreningens entreprenör Skanska Asfalt & Betong AB har under senhösten 2015 genomfört mindre asfaltarbeten, typ lagning av potthål, på ett tiotal olika ställen i Tystberga. Enligt beslut av årsmötet 2014 ska mera omfattande asfaltarbeten utföras omkring vart femte år, medan akuta mindre arbeten naturligtvis sker varje år. Sedan 2014 sätter föreningen av ca 200.000 kr årligen i en ”asfaltfond” för att finansiera större asfaltarbeten omkring vart 5:e år.
Efter vintern 2015-16 kommer som vanligt en väginspektion att utföras, och vi kan redan nu tala om att det kommer att utföras asfaltarbeten bl.a. på Björkgårdsvägen nära parkeringen till Björkgården.
Avtal har tecknats mellan Skanska AB och TVSF om asfaltering (ny toppbeläggning) av hela Villavägen under hösten 2016. TVSF har ansökt till Nyköpings kommun om ett extra asfalt-bidrag på 150.000 kr för detta. Kommunens beslut kommer att tas under våren 2016.