Under stormen Helga blåste på kvällen fredagen den 4 december 2015 ett ganska stort träd ner och blockerade helt gång- och cykelvägen mellan Bergvägen och lekplatsen vid Vintervägen. Dessbättre ”missade” träden Vattenfalls transformatorkur vid den här vägen med någon meter. Annars hade nog en stor del av Tystberga mörklagts. Ett mindre träd riskerar dock att rasa ner rätt över transformatorn.

Det här anmäldes till Vattenfall under fredagskvällen. Vi kommer också att anmäla detta till Parkförvaltningen i Nyköpings kommun måndag morgon. Förhoppningsvis röjs området snarast.

Men vi varnar för att låta barn (och andra) gå den här vägen de närmaste dagarna. Det finns risk både för att ytterligare träd och grenar rasar ner och kan vålla personskador, och det finns också risk för överslag m.m. som kan medföra livsfarliga elskador! En belysningsstolpe här kan också vara skadad och farlig!

Styrelsen för Tystberga vägförening lördag den 5 december 2015