Funktionärer i Tystberga vägförening under 2017, valda av stämmorna 2016 eller 2017.

Styrelse: Funktion under 2017, Vald som ledamot t.o.m. år, Tfn. bostad
Jerry Fritzell, Skogsvägen 7, Ordförande, 2018, 070-339 39 56
Solveig Larsson, Skogsvägen 7, Sekreterare, 2018, 070-494 25 59
Therese Vargstedt, Källvägen 16, Kassör, 2017, 070-732 91 21
Per-Olof Malmquist, Källvägen 3, Ledamot, 2018 0155-26 03 54
Ida Lindell, Backavägen 16, Ledamot, 2017, 073-020 62 03
Joakim Lundqvist, Knektvägen 2, Suppleant, 2017, 070-714 13 63
Ann-Katrin Stromberg, Lindvägen 4, Suppleant, 2018, 073-679 29 78

Revisorer: Ordinarie/suppleant, Vald t.o.m. år, Tfn. bostad
Hans Bingskog, Pilvägen 3, Ordinarie, 2017, 0155-26 05 50
Ulla Karlsson, Ordinarie, 2018
Bertil Sannel, Vintervägen 9, Suppleant, 2018, 0155-26 06 54

Valberedning: Funktion, Vald för år, Tfn. bostad
Imre Botos, Källvägen 14, Sammankallande, 2017, 070-636 51 08
Ralf Spehling, Villavägen 7, Ledamot, 2017, 0155-28 24 55
Johnny Larsson, Backavägen 3, Suppleant, 2017, 0155-26 07 37