Funktionärer i Tystberga vägförening under 2018, valda av stämmorna 2017 eller 2018.

Styrelse: Funktion under 2018, Vald som ledamot t.o.m. år, Tfn. bostad
Jerry Fritzell, Skogsvägen 7, Ordförande, 2018, 070-339 39 56
Solveig Larsson, Skogsvägen 7, Sekreterare, 2018, 070-494 25 59
Therese Vargstedt, Källvägen 16, Kassör, 2019, 070-732 91 21
Per-Olof Malmquist, Källvägen 3, Ledamot, 2018 0155-26 03 54
Ida Lindell, Backavägen 16, Ledamot, 2019, 073-020 62 03
Joakim Lundqvist, Knektvägen 2, Suppleant, 2019, 070-714 13 63
Ann-Katrin Stromberg, Lindvägen 4, Suppleant, 2018, 073-679 29 78

Revisorer: Ordinarie/suppleant, Vald t.o.m. år
Magnus Leivik, Stockholmsvägen 9, Ordinarie, 2019
Ulla Karlsson, Ordinarie, 2018
Hans Bingskog, Pilvägen 3, Suppleant, 2018

Valberedning: Funktion, Vald för år, Tfn. bostad
Imre Botos, Källvägen 14, Sammankallande, 2018, 070-636 51 08
Ralf Spehling, Villavägen 7, Ledamot, 2018, 0155-28 24 55
Johnny Larsson, Backavägen 3, Suppleant, 2018, 0155-26 07 37