… om vädret tillåter! Vi kommer att börja på Södra sidan av Järnvägen, därefter följer Fågelvägen, Lärkvägen och Nälbergavägen i sin helhet.

tvf_sopning_9054För att det skall bli riktigt gjort så måste vi se till att bilar , släpvagnar och båttrailers inte står uppställda längs vägarna. Vi vädjar därför till att alla respekterar gällande parkeringsregler och även möjliggör för vår entreprenör att få framkomlighet för sin maskin, så att vi får ett gott resultat för våra satsade pengar.

p.s.: Tänk även på att sopa uppfarten från sand!